ст32завд1. Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства