Раздел РОЗДІЛ ІII. Вторинний сектор господарства. Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії