Раздел Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ. § 3. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами