Раздел Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ. § 4. Рівняння кола