Раздел 1. Синус, косинус і тангенс кута від 0° до 180°