Раздел 5. Формули для знаходження площі трикутника