Раздел § 13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій