206. § 23. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях