Раздел Розділ 3. Найважливіші органічні сполуки. § 24. Cпирти. Метанол і етанол