48. § 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини