Раздел Розділ 1. Вода. Розчини. § 6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини