Раздел Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ. § 32. Поширення вуглеводнів