Раздел Розділ 4. СЛУЖБОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 4.3.Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків