Раздел §3. Наддніпрянська Україна в міжнародних відносин