Практичне заняття 3. Звернення громадян. Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (§ 9-§14)