Завдання для систематизації та узагальнення матеріалу. Розділ II. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (§5-§8)