253. § 21. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні