Раздел § 10. Складні речення сполучникові та безсполучникові