207. Тема 26. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола