Тести ЗНО Фізика 11 клас С. І. Остап'юк, Н. І. Струж, В.М. Мацюк 2019. ЗНО комплексне видання

ЗНО Фізика 11 клас С. І. Остап'юк, Н. І. Струж, В.М. Мацюк 2019 ЗНО комплексне видання

Автори:  С. І. Остап'юк, Н. І. Струж, В.М. Мацюк

Рік:  2019
Опис:  ЗНО комплексне видання
Рейтинг: 4.1
Оцініть книгу
Розділи
 1. Тема 1. Рівномірний рух. Середні швидкості. Відносність руху 4 - 14

 2. Тема 2. Рівноприскорений прямолінійний рух. Рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння14 - 26

 3. Тема 3. Рух по параболі під дією сили тяжіння 26 - 31

 4. Тема 4. Рівномірний рух по колу 31 - 37

 5. Тема 5. Закони Ньютона 37 - 44

 6. Тема 6. Закон всесвітнього тяжіння. Супутники 44 - 49

 7. Тема 7. Сила пружності. Вага і невагомість 49 - 55

 8. Тема 8. Сили тертя 55 - 62

 9. Тема 9. Динаміка руху тіла по колу 62 - 67

 10. Тема 10. Динаміка руху системи зв’язаних та стичних тіл 67 - 74

 11. Тема 11. Статика 74 - 82

 12. Тема 12. Закон збереження імпульсу 82 - 90

 13. Тема 13. Механічна робота. Потужність. ККД. Прості механізми 90 - 99

 14. Тема 14. Закон збереження механічної енергії 99 - 109

 15. Тема 15. Елементи механіки рідин і газів 109 - 119

 16. Тема 16. Основи молекулярно-кінетичної теорії 119 - 128

 17. Тема 17. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси 128 - 139

 18. Тема 18. Насичена пара. Вологість повітря 139 - 145

 19. Тема 19. Поверхневий натяг. Капілярність 145 - 152

 20. Тема 20. Властивості твердих тіл. Механічні деформації 152 - 158

 21. Тема 21. Основи термодинаміки 158 - 168

 22. Тема 22. Зміна агрегатних станів речовини. Рівняння теплового балансу 168 - 175

 23. Тема 23. Закон Кулона. Напруженість поля 175 - 183

 24. Тема 24. Потенціал. Різниця потенціалів. Робота електростатичного поля 183 - 193

 25. Тема 25. Електроємність. Конденсатори 193 - 202

 26. Тема 26. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола 202 - 211

 27. Тема 27. Закон Ома для повного (замкненого) кола 211 - 217

 28. Тема 28. Робота і потужність струму. Закон Джоуля – Ленца 217 - 225

 29. Тема 29. Струм у різних середовищах 225 - 236

 30. Тема 30. Магнітне поле 236 - 248

 31. Тема 31. Електромагнітна індукція 248 - 259

 32. Тема 32. Механічні коливання 259 - 270

 33. Тема 33. Механічні хвилі. Звук 270 - 276

 34. Тема 34. Вільні електромагнітні коливання 276 - 284

 35. Тема 35. Змінний струм 284 - 293

 36. Тема 36. Електромагнітні хвилі 293 - 302

 37. Тема 37. Закони геометричної оптики 302 - 311

 38. Тема 38. Лінзи 311 - 321

 39. Тема 39. Хвильова оптика 321 - 330

 40. Тема 40. Елементи теорії відносності 334 - 338

 41. Тема 41. Кванти світла 334 - 343

 42. Тема 42. Атомна фізика 343 - 349

 43. Тема 43. Ядерна фізика 349 - 358

 44. Відповіді та розв’язки366 - 429

 45. Додаток 1. Основні формули 429 - 439

 46. Додаток 2. Одиниці вимірювання фізичних величин 439 - 442

 47. Додаток 3. Основні фізичні сталі 442 - 442

 48. Додаток 4. Множники і префікси для утворення десяткових кратних і частинних одиниць та їх назви442 - 443

 49. Додаток 5. Таблиці фізичних величин443 - 443

 50. Додаток 6. Таблиці значень синусів і тангенсів для кутів від 0° до 90°443 - 447

 51. Використана література447 - 447

 52. Приклади варіантів у форматі ЗНО358 - 366