Тесты ЗНО Физика 11 класс С. И. Остапьюк , Н. И. Струж, В.М. Мацюк 2019. ВНО комплексное издание

ЗНО Физика 11 класс С. И. Остапьюк , Н. И. Струж, В.М. Мацюк 2019 ВНО комплексное издание

Авторы:  С. И. Остапьюк , Н. И. Струж, В.М. Мацюк

Год:  2019
Описание:  ВНО комплексное издание
Рейтинг: 4.1
Оцените книгу
Разделы
 1. Тема 1. Рівномірний рух. Середні швидкості. Відносність руху 4 - 14

 2. Тема 2. Рівноприскорений прямолінійний рух. Рух тіла по вертикалі під дією сили тяжіння14 - 26

 3. Тема 3. Рух по параболі під дією сили тяжіння 26 - 31

 4. Тема 4. Рівномірний рух по колу 31 - 37

 5. Тема 5. Закони Ньютона 37 - 44

 6. Тема 6. Закон всесвітнього тяжіння. Супутники 44 - 49

 7. Тема 7. Сила пружності. Вага і невагомість 49 - 55

 8. Тема 8. Сили тертя 55 - 62

 9. Тема 9. Динаміка руху тіла по колу 62 - 67

 10. Тема 10. Динаміка руху системи зв’язаних та стичних тіл 67 - 74

 11. Тема 11. Статика 74 - 82

 12. Тема 12. Закон збереження імпульсу 82 - 90

 13. Тема 13. Механічна робота. Потужність. ККД. Прості механізми 90 - 99

 14. Тема 14. Закон збереження механічної енергії 99 - 109

 15. Тема 15. Елементи механіки рідин і газів 109 - 119

 16. Тема 16. Основи молекулярно-кінетичної теорії 119 - 128

 17. Тема 17. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси 128 - 139

 18. Тема 18. Насичена пара. Вологість повітря 139 - 145

 19. Тема 19. Поверхневий натяг. Капілярність 145 - 152

 20. Тема 20. Властивості твердих тіл. Механічні деформації 152 - 158

 21. Тема 21. Основи термодинаміки 158 - 168

 22. Тема 22. Зміна агрегатних станів речовини. Рівняння теплового балансу 168 - 175

 23. Тема 23. Закон Кулона. Напруженість поля 175 - 183

 24. Тема 24. Потенціал. Різниця потенціалів. Робота електростатичного поля 183 - 193

 25. Тема 25. Електроємність. Конденсатори 193 - 202

 26. Тема 26. Постійний струм. Закон Ома для ділянки кола 202 - 211

 27. Тема 27. Закон Ома для повного (замкненого) кола 211 - 217

 28. Тема 28. Робота і потужність струму. Закон Джоуля – Ленца 217 - 225

 29. Тема 29. Струм у різних середовищах 225 - 236

 30. Тема 30. Магнітне поле 236 - 248

 31. Тема 31. Електромагнітна індукція 248 - 259

 32. Тема 32. Механічні коливання 259 - 270

 33. Тема 33. Механічні хвилі. Звук 270 - 276

 34. Тема 34. Вільні електромагнітні коливання 276 - 284

 35. Тема 35. Змінний струм 284 - 293

 36. Тема 36. Електромагнітні хвилі 293 - 302

 37. Тема 37. Закони геометричної оптики 302 - 311

 38. Тема 38. Лінзи 311 - 321

 39. Тема 39. Хвильова оптика 321 - 330

 40. Тема 40. Елементи теорії відносності 334 - 338

 41. Тема 41. Кванти світла 334 - 343

 42. Тема 42. Атомна фізика 343 - 349

 43. Тема 43. Ядерна фізика 349 - 358

 44. Відповіді та розв’язки366 - 429

 45. Додаток 1. Основні формули 429 - 439

 46. Додаток 2. Одиниці вимірювання фізичних величин 439 - 442

 47. Додаток 3. Основні фізичні сталі 442 - 442

 48. Додаток 4. Множники і префікси для утворення десяткових кратних і частинних одиниць та їх назви442 - 443

 49. Додаток 5. Таблиці фізичних величин443 - 443

 50. Додаток 6. Таблиці значень синусів і тангенсів для кутів від 0° до 90°443 - 447

 51. Використана література447 - 447

 52. Приклади варіантів у форматі ЗНО358 - 366