Раздел Тема 20. Властивості твердих тіл. Механічні деформації