Раздел Додаток 6. Таблиці значень синусів і тангенсів для кутів від 0° до 90°