Раздел Тема 3. Рух по параболі під дією сили тяжіння