Раздел Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення