125. § 21. Двомембранні органели: мітохондрії та пластиди