РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

 1. § 14. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця організмів. Методи цитологічних досліджень79 - 85

 2. § 15. Будова та функції клітинних мембран86 - 93

 3. § 16. Надмембранні і підмембранні комплекси клітин94 - 98

 4. § 17. Будова та функції ядра клітин еукаріотів. Нуклеоїд прокаріотів99 - 102

 5. § 18. Особливості організації каріотипу різних організмів103 - 112

 6. § 19. Цитоплазма. Клітинні включення113 - 115

 7. § 20. Одномембранні органели116 - 121

 8. § 21. Двомембранні органели: мітохондрії та пластиди122 - 126

 9. § 22. Рибосоми. Органели руху. Клітинний центр127 - 130

 10. § 23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів131 - 141

 11. § 24. Клітинний цикл. Мітоз142 - 146

 12. § 25. Мейоз147 - 152

 13. § 26. Загальна характеристика обміну речовин і перетворення енергії в клітинах153 - 158

 14. § 27. Пластичний обмін. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот159 - 164

 15. § 28. Хемосинтез і фотосинтез165 - 170

 16. § 29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій171 - 181