Раздел РОЗДІЛ 2. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. § 26. Загальна характеристика обміну речовин і перетворення енергії в клітинах