Раздел § 29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій