Раздел РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ. § 31. Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини