188. § 31. Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини