Раздел РОЗДІЛ 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЇХ ПРОСТІ РЕЧОВИНИ І СПОЛУКИ. § 16. Розв’язування комбінованих розрахункових задач