112. § 16. Розв’язування комбінованих розрахункових задач