Раздел § 1. Похідна та її застосування. 12. Точки екстремуму функції