Раздел § 1. Похідна та її застосування. 13. Найбільше і найменше значення функції на відрізку