Раздел § 1. Похідна та її застосування. 14. Друга похідна. Поняття опуклості функції