Раздел § 1. Похідна та її застосування. 15. Побудова графіків функції