Раздел § 1. Похідна та її застосування. 8. Правила обчислення похідних