Раздел § 1. Похідна та її застосування. 9. Рівняння дотичної