Раздел § 1. Похідна та її застосування. Перевір себе №1