Раздел § 2. Похідна та її застосування. 11. Рівняння дотичної