Раздел § 2. Похідна та її застосування. 17. Побудова графіків функцій