Раздел 23. Розв’язування алгебраїчних рівнянь на множині комплексних чисел