Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 14. Перестановки, розміщення, комбінації