Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 15. Аксіоми теорії ймовірностей