Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. 17. Незалежні події