Раздел § 3. Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі