Раздел § 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону