Раздел РОЗДІЛ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА. § 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону