РОЗДІЛ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН І ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА. БУДОВА АТОМА

 1. § 7. Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

 2. § 8. Періодичний закон. Створення періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва

 3. § 9. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

 4. § 10. Будова атома. Модель атома Е. Резерфорда. Фізичний зміст періодичного закону

 5. § 11. Склад атомних ядер. Атомний номер елемента — заряд ядра його атома

 6. § 12. Ізотопи стабільні і радіоактивні

 7. § 13. Рух електронів в атомі. Електронні орбіталі, їхні форми

 8. § 14. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів

 9. § 15. Енергетичні рівні й під рівні. Стан електронів в атомі

 10. § 16. Електронні структури атомів. Принципи мінімальної енергії та Паулі. Правила Клечковського й Хунда

 11. § 17. Порядок заповнення енергетичних рівнів елементів великих періодів

 12. § 18. Характеристика елемента за місцем у періодичній системі та будовою атома

 13. § 19. Значення періодичного закону для наукового розуміння природи та розвитку науки

 14. Тестові завдання

 15. Найважливіше в розділі 2