69. § 16. Електронні структури атомів. Принципи мінімальної енергії та Паулі. Правила Клечковського й Хунда